300 หมู่2 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 0 3845 5456 0 3845 5066 contact@ccc.in.th