Friday, 03 September 2021 14:22

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ตั้งแต่ 7 - 17 กันยายน 2564 จำนวน 4 ตำแหน่ง ดังนี้
1.แพทย์แผนไทย
2.แพทย์แผนจีน
3.นักกายภาพบำบัด
4.พนักงานประจำห้องยา

Read 667 times