Friday, 03 September 2021 14:21

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตั้งแต่ 7 - 17 กันยายน 2564 จำนวน 5 ตำแหน่ง ดังนี้
1.เภสัชกร
2.นักวิชาการเงินและบัญชี
3.นายช่างเทคนิค
4.เจ้าพนักงานธุรการ
5.พนักงานประจำห้องยา

Read 837 times