Friday, 04 June 2021 14:29

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ วัน เวลา และสถานที่สอบ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 4 ตำแหน่ง
1. เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
2. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
3. ผู้ช่วยทันตแพทย์
4. พนักงานช่วยเหลือคนไข้

Read 846 times