Thursday, 24 September 2020 16:39

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 4 ตำแหน่ง
1.เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
2.ผู้ช่วยทันตแพทย์
3.พนักงานบริการ(พนักงานขับรถยนต์)
4.พนักงานช่วยเหลือคนไข้

Read 484 times