Friday, 21 August 2020 15:39

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ วัน เวลา และสถานที่สอบเพื่อเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 4 ตำแหน่ง
1.เจ้าพนักงานธุรการ
2.ผู้ช่วยทันตแพทย์
3.พนักงานบริการ(พนักงานขับรถยนต์)
4.พนักงานบัตรรายงานโรค

Read 314 times