Wednesday, 08 April 2020 14:39

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 5 ตำแหน่ง
- ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
- ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
- ตำแหน่งพนักงานบริการ(พนักงานขับรถยนต์)
- ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา
- ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

Read 431 times