ข่าวประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง (180)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องตรวจเต้านมด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงระบบอัตโนมัติ

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเครื่องตรวจเต้านมด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงระบบอัตโนมัติ

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อถ่ายภาพอวัยวะสามมิติทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์พร้อมอุปกรณ์

รายละเอียดคุณลักษณเฉพาะเครื่องถ่ายภาพถ่ายภาพอวัยวะสามมิติทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์พร้อมอุปกรณ์

ตารางราคากลางเครื่องถ่ายภาพอวัยวะสามมิติทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์พร้อมอุปกรณ์

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการซัก อบ รีด ผ้าผู้ป่วย
ตารางราคากลางจ้างเหมาบริการซัก อบ รีด ผ้าผู้ป่วย

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาส่งตรวจชิ้นเนื้อที่ส่งต่อห้องปฏิบัติการภายนอก จำนวน 61 รายการ
ตารางราคากลางจ้างเหมาส่งตรวจชิ้นเนื้อที่ส่งต่อห้องปฏิบัติการภายนอก จำนวน 61 รายการ

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาส่งตรวจวิเคราะห์ที่ส่งต่อห้องปฏิบัติการภายนอก จำนวน 152 รายการ
ตารางราคากลางจ้างเหมาส่งตรวจวิเคราะห์ที่ส่งต่อห้องปฏิบัติการภายนอก จำนวน 152 รายการ

ตารางราคากลางจัดซื้อกล้องจุลทรรศน์ 3 กระบอกตา พร้อมชุดถ่ายภาพ

ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ 3 กระบอกตา พร้อมชุดถ่ายภาพ