ข่าวประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง (180)

ตารางราคากลางจัดซื้อชุดตรวจหาไวรัสเอสพีวี

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดตรวจหาไวรัสเอสพีวี

ตารางราคาน้ำยาสำหรับตรวจวิเคราะห์หาสารบ่งชี้โรคมะเร็งและสารด้านภูมิคุ้มกันวิทยา

ประกวดราคาซื้อน้ำยาสำหรับตรวจวิเคราะห์หาสารบ่งชี้โรคมะเร็งและสารด้านภูมิคุ้มกันวิทยา

ตารางราคากลางน้ำยาสำหรับตรวจวิเคราะห์หาสารชีวเคมีในเลือด

ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาสำหรับตรวจวิเคราะห์หาสารชีวเคมีในเลือด

ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาสำหรับตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)

ตารางราคากลางน้ำยาสำหรับตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจเต้านมด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงระบบอัตโนมัติ

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายภาพอวัยวะสามมิติทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์พร้อมอุปกรณ์ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง