ข่าวประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง (180)

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท
purchase_2019-08-09_02_doc     หนังสือประกาศประกวดราคาจัดซื้อ
purchase_2019-08-09_02_table    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและรายละเอียด

purchase_2019-08-09_01_doc        หนังสือประกาศประกวดราคาจัดซื้อ
purchase_2019-08-09_01_table    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและรายละเอียด

โครงการจัดซื้อชุดจออ่านและวินิจฉัยภาพทางการแพทย์ความละเอียดไม่น้อยกว่า 5 ล้านพิกเซลต่อจอ

โครงการจัดซื้อเครื่องระบบล้างและแช่น้ำยาฆ่าเชื้อโรคของกล้องส่องตรวจ

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

- ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารคนไข้
- เอกสารประกวดราคาซื้ออาหารคนไข้
- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและรายละเอียด โครงการจัดซื้ออาหารคนไข้

ตารางราคากลางอาหารคนไข้่
ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารคนไข้
เอกสารประกวดราคาซื้อาหารคนไข้

ตารางราคากลางจัดซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์มะเร็งปากมดลูก

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์มะเร็งปากมดลูก