ข่าวประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง (183)

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อกล้องผ่าตัดจุลศัยกรรม หู คอ จมูก ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 1 ตัว
purchase_2020-01-24_02_doc        หนังสือประกาศประกวดราคาจัดซื้อ
purchase_2020-01-24_02_spec       รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
purchase_2020-01-24_02_table      ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและรายละเอียด

ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟันกระดูกขากรรไกรและกะโหลกศีรษะระบบสามมิติ ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง
purchase_2020-01-24_01_doc        หนังสือประกาศประกวดราคาจัดซื้อ
purchase_2020-01-24_01_table      ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและรายละเอียด
purchase_2020-01-24_01_spec       รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือการฉายรังสีเทคนิคศัลยกรรมร่วมพิกัดบริเวณศรีษะและลำตัว (Stereotactic Radiosurgery (SRS) and Stereotactic Body Radiation Terapy (SBRT)) ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด
purchase_2020-01-08_03_doc        หนังสือประกาศประกวดราคาจัดซื้อ

ประกาศประกวดราคาซื้อระบบ จัด จ่าย และบริหารยาอัตโนมัติ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ระบบ
purchase_2020-01-08_02_doc        หนังสือประกาศประกวดราคาจัดซื้อ

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซรย์หลอดเลือด ชนิดระนาบเดี่ยว ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง
purchase_2020-01-08_01_doc        หนังสือประกาศประกวดราคาจัดซื้อ

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดตรวจหาไวรัสเอสพีวี HPV DNA

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องชุดเครื่องมือการฉายรังสีฯ
purchase_2019-12-27_03_doc        หนังสือประกาศประกวดราคาจัดซื้อ
purchase_2019-12-27_03_table      ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและรายละเอียด
purchase_2019-12-27_03_spec       รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อระบบจัด จ่าย และบริหารยาอัตโนมัติ
purchase_2019-12-27_02_doc        หนังสือประกาศประกวดราคาจัดซื้อ
purchase_2019-12-27_02_table      ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและรายละเอียด
purchase_2019-12-27_02_spec       รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์หลอดเลือด ชนิดระนาบเดี่ยว
purchase_2019-12-27_01_doc     หนังสือประกาศประกวดราคาจัดซื้อ
purchase_2019-12-27_01_table   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและรายละเอียด
purchase_2019-12-27_01_spec    รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดตรวจหาไวรัสเอสพีวี HPV DNA
purchase_2019-09-18_08_doc หนังสือประกาศประกวดราคาจัดซื้อ
purchase_2019-09-18_08_table ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและรายละเอียด