รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง (23)

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2560

สรุปรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2560

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฏาคม 2560

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2560

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2560

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2560

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2560

Page 2 of 3