รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง (23)

ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
purchase_2020-08-28_01_doc        หนังสือประกาศประกวดราคาจัดซื้อ

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน ตค 2562 - มีนาคม 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน  มิถุนายน - กันยายน  พ.ศ. 2562

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2562

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2561

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2561

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2561

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2561

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2561

Page 1 of 3