Thursday, 04 August 2022 08:28

ประชุมปรึกษาหารือเพื่อเตรียมดำเนินการโครงการหน่วยแพทย์เฉพาะทางอาสา กรมการแพทย์ ณ โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 Featured

นายแพทย์ไพโรจน์ สุรัตนวนิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือเพื่อเตรียมดำเนินการโครงการหน่วยแพทย์เฉพาะทางอาสา กรมการแพทย์ ณ โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีนายแพทย์สุนทร เหรียญภูมิการกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง นายแพทย์ดนัย มโนรมย์ ผู้อำนวยการสำนักนิเทศระบบการแพทย์ นายแพทย์ปิยวัฒน์ เลาวหุตานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี นายแพทย์ภูษิต ทรัพย์สมพล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแกลง แพทย์หญิงกิติมา เศรษฐ์บุญสร้าง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พร้อมด้วยทีมบริหาร จากสำนักนิเทศระบบการแพทย์ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ จังหวังระยอง ร่วมประชุม ณ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดระยอง พร้อมทั้งลงพื้นที่สำรวจสถานที่ในการดำเนินการจัดโครงการหน่วยแพทย์เฉพาะทางอาสา กรมการแพทย์ โดยมีทีมผู้บริหารโรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ร่วมลงพื้นที่ ณ โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565

Read 6 times Last modified on Thursday, 04 August 2022 08:30

ติดต่อเรา
300 หมู่2 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
0 3845 5456
0 3845 5066
contact@ccc.in.th

เว็บไซต์นี้ใช้งานคุกกี้
เว็บไซต์นี้ใช้งานคุกกี้

โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี จะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของ หน่วยงานเพื่อนำมาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี