Friday, 10 June 2022 15:48

ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรม 80 ปี กรมการแพทย์"

p> ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรม 80 ปี กรมการแพทย์" วันที่ 8-10 กรกฎาคม พ.ศ.2565 ณ บางกอก คอนเวนชั่น เซ็นทรัลเวิลด์ พบกับกิจกรรมมากมายและศิลปินดาราภายในงาน ฟรี‼️ ตลอดงาน ไม่มีค่าใช้จ่าย ?? #80ปีกรมการแพทย์ #ทำดีที่สุดเพื่อทุกชีวิต

 

Read 60 times Last modified on Sunday, 12 June 2022 11:06

ติดต่อเรา
300 หมู่2 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
0 3845 5456
0 3845 5066
contact@ccc.in.th

เว็บไซต์นี้ใช้งานคุกกี้
เว็บไซต์นี้ใช้งานคุกกี้

โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี จะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของ หน่วยงานเพื่อนำมาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี