Print this page
Thursday, 03 February 2022 14:56

ประกาศเปลี่ยนแปลงบริการวัคซีน AstraZeneca วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เป็น Walk in ฉีดวัคซีน COVID-19

โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรีประกาศเปลี่ยนแปลงบริการเป็น Walk in ฉีดวัคซีน COVID-19

AstraZeneca วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 8.00 – 15.00 น. จำนวน 350 ราย

AstraZeneca เข็ม 1
- สำหรับผู้รับบริการที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน และมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป

AstraZeneca เข็มกระตุ้น
- สำหรับผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 รักษาหายแล้ว 1 เดือนขึ้นไป

AstraZeneca เข็ม 2
- สำหรับประชาชนที่ได้รับวัคซีนดังนี้
      > Sinovac 1 เข็ม
      > Sinopharm 1 เข็ม
      > AstraZeneca 1 เข็ม

AstraZeneca เข็ม 3
- สำหรับประชาชนที่ได้รับวัคซีนดังนี้ มากกว่า 1 เดือน
      > Sinovac ครบ 2 เข็ม
      > Sinopharm ครบ 2 เข็ม

AstraZeneca เข็ม 3
- สำหรับประชาชนที่ได้รับวัคซีนดังนี้ มากกว่า 3 เดือน
      > Sinovac + AstraZeneca
      > Sinopharm + AstraZeneca

AstraZeneca เข็ม 4
- สำหรับประชาชนที่ได้รับวัคซีนดังนี้ มากกว่า 3 เดือน
      > Sinovac 2 เข็ม + AstraZeneca
      > Sinopharm 2 เข็ม + AstraZeneca

==========================

หมายเหตุ
- กรุณานำบัตรประชาชนตัวจริง และลงทะเบียนหมอพร้อม เพื่อแสดงเป็นหลักฐาน
- สำหรับผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด กรุณาแนบหลักฐาน เช่น ใบรับรองแพทย์
- ฟรี ไม่คิดค่าบริการ
- ในวันที่มาฉีด หากตรวจสอบแล้วไม่ตรงตามเงื่อนไข ขอยกเลิกสิทธิ์ในการรับบริการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
ประกาศ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565

 

Read 128 times