Print this page
Friday, 09 October 2020 16:29

กิจกรรม “วันมะเร็งเต้านม” Featured

นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เป็นประธานเปิดงาน “วันมะเร็งเต้านม” ภายในงานจัดกิจกรรม เสวนาในหัวข้อเรื่อง “รู้รอบด้านต้านมะเร็งเต้านม” วิทยากรโดย แพทย์หญิงสุภิศา พรหมวัลย์ นายแพทย์ชำนาญการ การเดินรณรงค์ต่อต้านมะเร็งเต้านม การจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องโรคมะเร็งเต้านม สาธิตการเย็บเต้านมเทียม สาธิตการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ให้คำปรึกษาด้านโภชนาการ ให้คำปรึกษาเรื่องยาโดยเภสัชกร ณ ชั้น 1 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563

Read 29 times