ข่าวประชาสัมพันธ์ (1004)

โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560
ระเบียบการเข้าเก็บข้อมูลงานวิจัยภายในโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี
นายแพทย์สุทัศน์ ดวงดีเด่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ แด่ นายสุทน วงษ์เสถียร ตำแหน่งช่างไม้ ช 3 งานช่างซ่อมบำรุง ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ ที่เกษียณอายุราชการในปี 2560 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560
นางณัฐชา ศรีสุนทร รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ นางลาวัลย์ รักษนาเวศ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2560 และร่วมกันสืบสานแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในการฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรป่าไม้ รวมทั้งรณรงค์ส่งเสริม และปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ต้นไม้และทรัพยากรป่าไม้ให้แก่ประชาชนทุกคนในประเทศ ณ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560
นายแพทย์สุทัศน์ ดวงดีเด่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เป็นประธานเปิด โครงการ "คุณคือคนสำคัญ"สำหรับบุคลากรที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนกันยายน 2560 ท่านผู้อำนวยการมอบของขวัญให้กับบุคลากรที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนกันยายน 2560 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจกับบุคลากรในองค์กร ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560
( 26 สิงหาคม2560) โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลเพื่อหารายได้สมทบทุนมูลนิธิ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ที่ เมเจอร์โบว์ บูลโอ ซับ ซีโร ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาชลบรี โดย นายแพทย์สุทัศน์ ดวงดีเด่น ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เป็นประธานเปิดการแข่งขัน ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้เพื่อ หารายได้สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี สำหรับจัดหาเครื่องมือทางการแพทย์แก่ผู้ป่วยมะเร็ง ของโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ในการนี้มีหน่วยงานราชการ บริษัท ห้างร้าน เอกชน และผู้มีจิตศรัทธาร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่งจำนวน 50 ทีม รายได้หักค่าใช้จ่ายแล้ว สมทบทุนเข้ามูลนิธิเพื่อผู้ป่วยมะเร็งฯ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 221,461.44 บาท
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ณ หอพระพุทธสิหิงค์ อ.เมือง จ.ชลบุรี
กลุ่มงานวิชาการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาลโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ “แนวทางการให้การปรึกษาสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง” หลักสูตร 5 วัน เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลให้มีความรู้ ทักษะการให้คำปรึกษา และสามารถประเมินปัญหา รวมถึงให้บริการปรึกษาผู้ป่วยโรคมะเร็งได้อย่างเหมาะสม โดยมีพยาบาลวิชาชีพของโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี และพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเครือข่ายภาคตะวันออก จำนวน 40 คน เข้าร่วมโครงการฯ ในการนี้ นางลาวัลย์ รักษนาเวศ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาลโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดอบรมเชิงปฎิบัติการฯ ระหว่างวันที่ 7 – 11 สิงหาคม 2560
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เข้าร่วมโครงการ ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ของสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 ณ บริเวณชายฝั่งทะเล หมู่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 7 ส.ค. 60