ข่าวประชาสัมพันธ์ (1004)

นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี นำทีมแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ร่วมชม facebook.LIVE : Da Endorphine “มาร้อง สู้มะเร็ง” ร่วมกันบริจาค เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ป่วยมะเร็ง และซื้ออุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ มอบให้โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับมอบกระเป๋าผ้า จำนวน 46 ใบ จากคุณคุณพิมพ์ศา จีรชยาเศรษฐ์ คุณภัทราวรรณ โชติรัตน์ คุณชัญญาภัค คล่องสารา มอบให้ผู้ป่วยโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี คณะผู้บริหารโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ขอกราบขอบพระคุณท่าน และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย อำนวยพรแห่งบุญทานการกุศล ได้อภิบาลคุ้มครองท่านและครอบครัวเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึง ปรารถนาทุกประการ ณ บริเวณลานมิตรภาพบำบัด โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับมอบหมวกไหมพรม จำนวน 43 ใบ จากคุณพงศ์พร ศรีสุวรรณ มอบให้ผู้ป่วยโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี คณะผู้บริหารโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ขอกราบขอบพระคุณท่าน และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย อำนวยพรแห่งบุญทานการกุศล ได้อภิบาลคุ้มครองท่านและครอบครัวเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึง ปรารถนาทุกประการ ณ บริเวณลานมิตรภาพบำบัด โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563
กองอำนวยการร่วมและทีมปฏิบัติการสาธารณสุข โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี นำทีมโดยนายแพทย์ยศวีร์ ตันติเสาวภาพ ทีมงานพยาบาล และนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ปฏิบัติการรับคนไทยที่เดินทางกลับจากประเทศฟิลิปปินส์ จำนวน 30 ราย เข้าในพื้นที่ควบคุมและเข้ากักตัว เพื่อเฝ้าระวังเชื้อไวรัสโควิด -19 ณ โรงแรมเดอะเบเวอร์ลีโฮเทลพัทยา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2563
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ขอเชิญร่วมชม “มาร้อง สู้มะเร็ง” ที่ facebook.LIVE : Da Endorphine ในวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป ร่วมฟังเพลงเพราะๆ กับศิลปินมากมาย อาทิ ก้อง สหรัถ เบน ชลาทิศ บอย พีช เมคเกอร์ ดา เอ็นโดรฟิน แพรว คณิตกุล ว่าน ธนกฤต ป๊อป ปองกูล ลุลา แก้ม วิชญาณี โรส ศิรินทิพย์ ต้อล วันธงชัย Klear Wanyai x Mon Monik มิว ศุภศิษฏ์ ดีเจมะตูม รัศมีแข ท็อป ดารณีนุช ก้อง ปิยะ หมอก้อง สรวิชญ์ มาร่วมกันบริจาค เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ป่วยมะเร็ง และซื้ออุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ มอบให้โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ร่วมบริจาคได้ที่ บัญชีธนาคารกรุงเทพ ในนาม นายสรวิชญ์ สุบุญ และ น.ส. คณิตกุล เนตรบุตร (มาร้องสู้มะเร็ง เพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี) บัญชีเลขที่ 206-4-00731-9 โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมบริจาค และชม “มาร้อง สู้มะเร็ง” ที่ facebook.LIVE : Da Endorphine https://www.facebook.com/watch/?v=306740267253184
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับมอบขนม นม และน้ำผลไม้ จากคุณเกรียงไกร กังวานเนาวรัตน์ คุณพิพัฒน์ กังวานเนาวรัตน์ คุณนันทวัฒน์ นิวาทวงษ์ คุณประลาลี น้อยประดิษฐ์ คุณน้ำทิพย์ โพธิ์คลี่ ทนายนคร หงษ์ทอง ครอบครัวคุณทรงเกียรติ ร้านชาชัก ตู มอบให้ผู้ป่วย ญาติ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี คณะผู้บริหารโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ขอกราบขอบพระคุณท่าน และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย อำนวยพรแห่งบุญทานการกุศล ได้อภิบาลคุ้มครองท่านและครอบครัวเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึง ปรารถนาทุกประการ ณ อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 เอกสารแนบ
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับมอบอาหารกลางวัน จำนวน 500 กล่อง จากคุณกมลศา พ้นภัยพาล และคุณอัมรินทร์ ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกะปิ ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือนายก จังหวัดชลบุรี พร้อมคณะ มอบให้ผู้ป่วย ญาติ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี คณะผู้บริหารโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ขอกราบขอบพระคุณท่าน และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย อำนวยพรแห่งบุญทานการกุศล ได้อภิบาลคุ้มครองท่านและครอบครัวเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึง ปรารถนาทุกประการ ณ อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563
นางสาวชนินันท์ เกตุแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม ภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับมอบอุปกรณ์เกี่ยวหน้ากากอนามัย จำนวน 5,000 ชิ้น จากธนาคารอาคารสงเคราะห์ เขตชลบุรี คณะผู้บริหารโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ขอกราบขอบพระคุณท่าน และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย อำนวยพรแห่งบุญทานการกุศล ได้อภิบาลคุ้มครองท่านและครอบครัวเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึง ปรารถนาทุกประการ ณ อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับมอบอาหารกลางวันสำหรับผู้ป่วย และญาติ จำนวน 150 ชุด จากร้านมณีชล จังหวัดชลบุรี คณะผู้บริหารโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ขอกราบขอบพระคุณท่าน และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย อำนวยพรแห่งบุญทานการกุศล ได้อภิบาลคุ้มครองท่านและครอบครัวเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึง ปรารถนาทุกประการ ณ อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563
นางอรุณี เลิศล้ำ หัวหน้ากลุ่มงานพยาบาลผู้ป่วยนอก ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับมอบเครื่องกดน้ำ TOSHIBA 2 หัวกด พร้อมช่องเอนกประสงค์ จำนวน 1 เครื่อง ราคา 3,790 บาท พัดลมตั้งโต๊ะ ACCORD จำนวน 2 เครื่อง ราคา 1,078 บาท พัดลม HATARI (ปรับระดับได้) จำนวน 2 เครื่อง ราคา 1,656 บาท รวมเป็นเงิน 6,524 บาท จากโรงเรียนเพชรพิทยาคม จังหวัดชลบุรี ยอดเงินทำบุญของนักเรียนระดับ อนุบาล 1- มัธยมศึกษาตอนต้น รวมเป็นเงิน 6,666 บาท ณ อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563