ประกาศผู้ชนะการเสนอราคประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ฐานรองนอนสำหรับจัดท่าผู้ปวยฉายรังสีบริเวณหน้าอกแบบปรับระดับได้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดตรวจหาเชื้อ Human Papilloma Virus DNA สำหรับคัดกรองมะเร็งปากมดลูกพร้อมอุุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ฐานรองนอนสำหรับจัดท่าผู้ปวยฉายรังสีบริเวณศีรษะและหัวไหล่พร้อมมือจับ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

นายแพทย์ปิยวัฒน์ เลาวหุตานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี กรมการแพทย์ พร้อมด้วยนางสาวนันทพร พิชะยะ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล สำรวจพื้นที่สำหรับให้บริการผู้ป่วยรังสีรักษา(ชั่วคราว) และตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกรังสีรักษา ซึ่งย้ายจากอาคารบำบัดรักษา มาปฏิบัติงานที่อาคารอำนวยการ(หลังเก่า) เป็นการชั่วคราว เพื่อเตรียมปรับปรุงพื้นที่หน่วยงานรังสีรักษา สำหรับ OPD รังสีรักษา ตามนโยบาย Smart OPD กรมการแพทย์ ณ อาคารอำนวยการ (หลังเก่า) โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕
ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

นางสาวนันทพร พิชะยะ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี กรมการแพทย์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีไหว้ครูและถวายสัตย์ปฏิญาณตนแด่องค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2565 โดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดขึ้นเพื่อให้นิสิตได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาแด่คณาจารย์ และถวายสัตย์ปฏิญาณตนแด่องค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นการส่งเสริมกิจกรรมด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบทอดประเพณีที่ดีงามของไทย ณห้อง KA500 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติฯ มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ 2565

นายแพทย์อดิษฐ์ โชติพานิช รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี กรมการแพทย์ เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางดำเนินงานด้านรังสีรักษา (case conference) ระหว่างโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรีและโรงพยาบาลพุทธโสธร โดยผ่านระบบการประชุมทางไกล Tele Conferenc ณ ห้องประชุมชลธร ชั้น 8 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565

นางสาวนันทพร พิชะยะ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี กรมการแพทย์ กล่าวต้อนรับ ผู้เข้าร่วมสัมมนาวิชาการสัญจร จากสมาคมพยาบาลโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะพยาบาลโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ร่วมต้อนรับ โดยจัดสัมมนา เรื่อง บูรณาการความรู้สู่การดูแลผู้ป่วยมะเร็งหลังโรคอุบัติใหม่ ณ ห้องประชุมชลมารค ชั้น 9 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2565

โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี กรมการแพทย์ รับมอบน้ำดื่ม จำนวน 100 แพ็ค จากคุณเบญจา เดชใจกรณ์ และคุณพรรณนวรินทร์ แตรรัชตกุล เพื่อมอบให้โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี คณะผู้บริหารโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ขอกราบขอบพระคุณท่าน และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย อำนวยพรแห่งบุญทานการกุศล ได้อภิบาลคุ้มครองท่านและครอบครัวเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ ณ อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565

Page 1 of 171

ติดต่อเรา
300 หมู่2 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
0 3845 5456
0 3845 5066
contact@ccc.in.th

เว็บไซต์นี้ใช้งานคุกกี้
เว็บไซต์นี้ใช้งานคุกกี้

โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี จะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของ หน่วยงานเพื่อนำมาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี