ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจเต้านมด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงระบบอัตโนมัติ

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายภาพอวัยวะสามมิติทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์พร้อมอุปกรณ์ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องถ่ายภาพอวัยวะสามมิติทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์พร้อมอุปกรณ์ ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายภาพอวัยวะสามมิติทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์พร้อมอุปกรณ์ ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง

ตารางราคากลางประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความหนาแน่นของกระดูก

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความหนาแน่นของกระดูก

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องวัดความหนาแน่นของกระดูก

ตารางราคากลางประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 500 กิโลวัตต์

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 500 กิโลวัตต์

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 500 กิโลวัตต์

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจเต้านมด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงระบบอัตโนมัติ

ตารางราคากลางจัดซื้อเครื่องตรวจเต้านมด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงระบบอัตโนมัติ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องตรวจเต้านมด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงระบบอัตโนมัติ

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเครื่องตรวจเต้านมด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงระบบอัตโนมัติ