โครงการจัดซื้อเครื่องระบบล้างและแช่น้ำยาฆ่าเชื้อโรคของกล้องส่องตรวจ

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2562

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

- ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารคนไข้
- เอกสารประกวดราคาซื้ออาหารคนไข้
- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและรายละเอียด โครงการจัดซื้ออาหารคนไข้

ตารางราคากลางอาหารคนไข้่
ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารคนไข้
เอกสารประกวดราคาซื้อาหารคนไข้

ตารางราคากลางจัดซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์มะเร็งปากมดลูก

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์มะเร็งปากมดลูก

ตารางราคากลางจัดซื้อชุดตรวจหาไวรัสเอสพีวี

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดตรวจหาไวรัสเอสพีวี

ตารางราคาน้ำยาสำหรับตรวจวิเคราะห์หาสารบ่งชี้โรคมะเร็งและสารด้านภูมิคุ้มกันวิทยา

ประกวดราคาซื้อน้ำยาสำหรับตรวจวิเคราะห์หาสารบ่งชี้โรคมะเร็งและสารด้านภูมิคุ้มกันวิทยา