ตารางราคากลางจัดซื้อหุ่นจำลองช่วยฟืนคืนชีพ

ประกาศสอบราคาซื้อหุ่นจำลองช่วยฟื้นคืนชีพ จำนวน 2 รายการ

ตารางราคากลางเครื่องจี้และตัดด้วยไฟฟ้าระบบควบคุมความร้อนอัตโนมัติ

ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องจี้และตัดด้วยไฟฟ้าระบบควบคุมความร้อนอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2560

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2560

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2560

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2559