สอบราคาซื้อหุ่นจำลองช่วยฟื้นคืนชีพ ด้วยวิธีสอบราคา

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสนับสนุนบริการ 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,210 ตารางเมตร โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอลพร้อมชุดอุปกรณ์ สำหรับเจาะเต้านมและเก็บชิ้นเนื้อส่งตรวจและระบบสร้างภาพ 3 มิติ ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตารางราคากลางจัดจ้างก่อสร้างอาคารสนับสนุนบริการ 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,210 ตารางเมตร โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 1 หลัง

ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสนับสนุนบริการ 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,210 ตารางเมตร โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 1 หลัง

ตารางราคากลางจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอลพร้อมชุดอุปกรณ์ สำหรับเจาะเต้านมและเก็บชิ้นเนื้อส่งตรวจและระบบสร้างภาพ 3 มิติ ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอลพร้อมชุดอุปกรณ์ สำหรับเจาะเต้านมและเก็บชิ้นเนื้อส่งตรวจและระบบสร้างภาพ 3 มิติ ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฏาคม 2560

ตารางราคากลางเครื่องรับภาพรังสีเอ็กซเรย์ทางทันตกรรมในช่องปากระบบดิจิตอล

ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องรับภาพเอ็กซเรย์ทางทันตกรรมในช่องปากระบบดิจิตอล

ตารางราคากลางสอบราคาซื้อชุดรถเข็นตรวจ ENT

ประกาศสอบราคาซื้อชุดรถเข็นตรวจ ENT ด้วยวิธีสอบราคา

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2560

ตารางราคากลางจัดซื้อเครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน 3 แก๊ซ พร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและวิเคราะห์ระหว่างดม