ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการ จ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการ เครื่องเร่งอานุภาคที่ผลิตเฉพาะโฟตอนพลังงานมากกว่า 6 MV

สรุปรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2560

สอบราคาซื้อหุ่นจำลองช่วยฟื้นคืนชีพ ด้วยวิธีสอบราคา

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสนับสนุนบริการ 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,210 ตารางเมตร โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอลพร้อมชุดอุปกรณ์ สำหรับเจาะเต้านมและเก็บชิ้นเนื้อส่งตรวจและระบบสร้างภาพ 3 มิติ ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตารางราคากลางจัดจ้างก่อสร้างอาคารสนับสนุนบริการ 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,210 ตารางเมตร โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 1 หลัง

ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสนับสนุนบริการ 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,210 ตารางเมตร โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 1 หลัง

ตารางราคากลางจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอลพร้อมชุดอุปกรณ์ สำหรับเจาะเต้านมและเก็บชิ้นเนื้อส่งตรวจและระบบสร้างภาพ 3 มิติ ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอลพร้อมชุดอุปกรณ์ สำหรับเจาะเต้านมและเก็บชิ้นเนื้อส่งตรวจและระบบสร้างภาพ 3 มิติ ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฏาคม 2560

ตารางราคากลางเครื่องรับภาพรังสีเอ็กซเรย์ทางทันตกรรมในช่องปากระบบดิจิตอล

ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องรับภาพเอ็กซเรย์ทางทันตกรรมในช่องปากระบบดิจิตอล

ตารางราคากลางสอบราคาซื้อชุดรถเข็นตรวจ ENT