ขอแจ้งกำหนดการส่งหนังสือขออนุมัติซื้อ/จ้าง ปีงบประมาณ 2560

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2561

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2561

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2561

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2561

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

ตารางราคากลางอาหารคนไข้

ประกาศซื้ออาหารคนไข้

ตารางราคากลางชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์มะเร็งปากมดลูก

ประกาศซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์มะเร็งปากมดลูก

ตารางราคากลางชุดตรวจหาไวรัสเอชพีวี HPV DNA

ประกาศซื้อชุดตรวจหาไวรัสเอชพีวี HPV DNA

ตารางราคากลางน้ำยาสำหรับตรวจวิเคราะห์หาสารชีวเคมีในเลือด

ประกาศซื้อน้ำยาสำหรับตรวจวิเคราะห์หาสารชีวเคมีในเลือด