ตารางราคากลางชุดมอเตอร์ผ่าตัดไฟฟ้าชนิดความสูง (Electronic Highspeed Surgical Motor System)

ประกวดราคาซื้อชุดมอเตอร์ผ่าตัดไฟฟ้าชนิดความเร็วสูง (Electronic Highspeed Surgical Motor System) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ขอแจ้งกำหนดการส่งหนังสือขออนุมัติซื้อ/จ้าง ปีงบประมาณ 2560

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2561

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2561

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2561

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2561

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

ตารางราคากลางอาหารคนไข้

ประกาศซื้ออาหารคนไข้

ตารางราคากลางชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์มะเร็งปากมดลูก

ประกาศซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์มะเร็งปากมดลูก

ตารางราคากลางชุดตรวจหาไวรัสเอชพีวี HPV DNA