Administrator

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 3 ตำแหน่ง
- เภสัชกร
- เจ้าพนักงานธุรการ (ประกาศนียบัตรวิชาชีพ)
- เจ้าพนักงานธุรการ (ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง)

ขอเชิญเข้าร่วมประกวดผลงานวิชาการ Poster Presentation และ Oral Presentation ในเรื่องเกี่ยวกับโรคมะเร็ง ขยายเวลารับสมัครถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2560

ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ(พนักงานขับรถยนต์)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานเปล

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 2 ตำแหน่ง
- พนักงานบริการ(พนักงานขับรถยนต์)
- พนักงานเปล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ

นายแพทย์สุทัศน์ ดวงดีเด่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เป็นประธานเปิด โครงการ "คุณคือคนสำคัญ"สำหรับบุคลากรที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 มีการถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ และมีการมอบของขวัญและพิธีรับมอบเสื้อเชิ้ตโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรีเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจกับบุคลากรในองค์กร ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560