Administrator

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานเปล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ 4 ตำแหน่ง
- เภสัชกร
- เจ้าพนักงานพัสดุ
- พนักงานช่วยเหลือคนไข้
- พนักงานเปล

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์