กลุ่มงานทันตกรรม

กลุ่มงานทันตกรรม (1)

การตรวจคัดกรองมะเร็งช่องปาก