วันและเวลาการให้บริการ

คลินิกตรวจสุขภาพฯเปิดให้บริการเฉพาะช่วงเช้า ตั้งแต่ 7.30 น.(กรุณาติดต่อก่อนเวลา 9.00 น. เป็นต้นไป)
 

คำแนะนำการปฏิบัติตัวก่อนมาตรวจสุขภาพ

- งดอาหาร 12 ชั่วโมง ดื่มได้เฉพาะน้ำเปล่า
- สำหรับสตรีที่ต้องการตรวจภายในและมะเร็งปากมดลูกให้ปฏิบัติดังนี้
- งดการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวันมาตรวจ
- งดการสวนล้างช่องคลอด และงดเหน็บยาทางช่องคลอด อย่างน้อย 3 วัน ก่อนมาตรวจ
- ต้องไม่เป็นประจำเดือนในวันที่มาตรวจ
- กรุณาติดต่อขอวันนัดตรวจสุขภาพล่วงหน้าที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 3845 5456 ต่อ 101 , 103 เวลา 13.30 น. - 15.30 น.
 

โปรแกรมการตรวจสุขภาพ

      ตรวจชาย(ใหม่) ตรวจชาย(เก่า) ตรวจหญิง(ใหม่) ตรวจหญิง(เก่า)
รายการ ประโยชน์ ราคา(บาท)        
เอกซเรย์ปอด (Chest X-ray) เพื่อดูความผิดปกติของปอด 170
ตรวจความสมบูรณ์เม็ดเลือด (CBC) ดูภาวะโลหิตจาง ปริมาณเกร็ดเลือด 90
ตรวจการทำงานไต (BUN,Cr) เพื่อดูการทำงานของไต 100
ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS) เพื่อค้นหาโรคเบาหวาน 40
ตรวจค่ายูริค แอซิด (Uric acid) เพื่อค้นหาความเสี่ยงต่อโรคเก๊าต์ 60
ตรวจระดับไขมันในเลือด
-คลอเลสเตอรอล (Cholesterol)
-ไตรกลีเซอร์ไรด์ (Triglyceride)
-เอชดีแอล (HDL)
-แอลดีแอล (LDL)
เพื่อดูค่าไขมันในเลือด ซึ่งอาจก่อให้เกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 220
ตรวจการทำงานของตับ (AST,ALT,ALP) เพื่อดูการทำงานของตับ 150
ตรวจปัสสาวะ (Urine analysis) เพื่อดูการอักเสบของทางเดินปัสสาวะ 50
ตรวจอุจจาระ (Stool exam, Stool occult blood) ตรวจหาพยาธิ, ความผิดปกติของอุจจาระ 70
ตรวจคลื่นหัวใจ (EKG) เพื่อดูการทำงานของหัวใจ 200
ตรวจหมู่เลือด (ABO) ให้ทราบหมู่เลือด เพื่อประโยชน์ของตนเอง 100    
ตรวจหาไวรัสตับอักเสบบี (HBs Ag) ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี 130 (+-) (+-)
ตรวจภูมิต้านทานไวรัสอักเสบบี (anti HBs) เพื่อหาภูมิต้านทานไวรัสตับอักเสบบี 180    
ตรวจมะเร็งปากมดลูก
- Pap Smear
- Thin prep pap smear**
- Thin prep pap smear + HPV***
เพื่อค้นหามะเร็งปากมดลูกระยะเริ่มแรก 200
600
1,700
   
ข้าราชการอายุ 35 ปีขึ้นไปเบิกได้ตามสิทธิ์ 850 850 850 850
      1,560 1,150 2,160 1,750

 

 

โปรแกรมการตรวจสุขภาพเสริม

 

 

      ตรวจชาย(ใหม่) ตรวจชาย(เก่า) ตรวจหญิง(ใหม่) ตรวจหญิง(เก่า)
รายการ ประโยชน์ ราคา(บาท)        
ตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA)* ชายที่มีอายุ 50 ปี ขึ้นไป สอบถามเพิ่มเติม    
ตรวจค้นหามะเร็งตับ (AFP)* สำหรับผู้ที่เป็นพาหะไวรัสตับอักเสบบี สอบถามเพิ่มเติม
ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่* ขึ้นอยู่กับแพทย์พิจารณา สอบถามเพิ่มเติม

 

* พบแพทย์ก่อนพิจารณาการส่งตรวจ สำหรับอายุ 50-60 ปีขึ้นไป

 

 

** Thin prep pap smear แนะนำให้ตรวจอายุช่วง 30-60 ปี ขึ้นไป

 

 

***แนะนำตรวจในผู้หญิงอายุ 30-60 ปี ขึ้นไป ถ้าผลตรวจไม่พบเชื้อไวรัสเอชพีวีและผลการตรวจเซลล์ปากมดลูกปกติจะมีความเสี่ยงที่จะเป็น มะเร็งปากมดลูกน้อยมาก

 

Read 17934 times Last modified on Tuesday, 08 September 2020 11:08

ติดต่อเรา
300 หมู่2 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
0 3845 5456
0 3845 5066
contact@ccc.in.th

เว็บไซต์นี้ใช้งานคุกกี้
เว็บไซต์นี้ใช้งานคุกกี้

โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี จะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของ หน่วยงานเพื่อนำมาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี