Administrator

นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี นำคณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2562 โดยนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนชลกันยานุกูล อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562

นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี นำคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี กิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี ณ สระน้ำศักดิ์สิทธิ์ วัดเขาบางทราย พระอารามหลวง ตำบลบางทราย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562

นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี นำคณะข้าราชการ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เข้าร่วม พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนชลกันยานุกูล อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562

นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี นำคณะข้าราชการ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธสิหิงค์ ถวายเป็นพระราชกุศล ณ หอพระพุทธสิหิงค์ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เนื่องในโอกาสวันคล้ายสวรรคตพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอพระพุทธสิหิงค์ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ในวันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562

นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (service plan) สาขาโรคมะเร็ง ครั้งที่ 1/2563 โดยมี นายแพทย์ชุติเดช ตาบองครักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 7 ชั้น 6 กองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562

นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวันดูแลแบบประคับประคองสากล ประจำปี 2562 World hospice and palliative care day 2019 ภายใต้หัวข้อ “Palliative care : it is My Care, My Right” การดูแลชีวิตเป็นสิทธิของฉัน ซึ่งจัดโดยทีมประคับประคอง โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ภายในกิจกรรมประกอบด้วย การจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับ “การทำพินัยกรรมชีวิต” แลกเปลี่ยนประสบการณ์การวางแผนดูแลตนเองล่วงหน้า และกิจกรรมให้คำปรึกษา Advance care plan ระหว่างวันที่ 9-11 ตุลาคม 2562 ณ Social House ชั้น 3 เซ็นทรัลพล่าซ่า ชลบุรี เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562

นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เป็นประธานเปิดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2562 โดยจัดพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ พระสงฆ์จำนวน 10 รูป ณ ห้องประชุมชลมารค ชั้น 9 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เพื่อแสดงความจงรักภัคดีและถวายเป็นพระราชกุศล เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562

แพทย์หญิงสุภิศา พรหมวัลย์ นายแพทย์ชำนาญการ กลุ่มงานศัลยศาสตร์ ภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์ และนางลาวัลย์ รักษนาเวศ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับมอบเตียงตรวจโรคปรับขึ้นลงด้วยไฟฟ้า จำนวน 1 เตียง และรถเข็นผู้ป่วย จำนวน 3 คัน จากผู้บริจาคคุณสุรเชษฐ์ ศุภผลดี ทางคณะผู้บริหารโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ขอกราบขอบพระคุณท่าน และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยอำนวยพรแห่งบุญทานการกุศล ได้อภิบาลคุ้มครองท่านและครอบครัวเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562

นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี คณะผู้บริหาร พร้อมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ร่วมรณรงค์ “ต่อต้านการใช้สารพิษ” สนับสนุนให้ยกเลิกการใช้สารพิษฆ่าหญ้า “คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต” ซึ่งเป็นสารพิษที่ส่งผลร้ายต่อสุขภาพ เป็นอันตรายต่อเด็กและหญิงตั้งครรภ์อย่างรุนแรง มีการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม และอาจตกค้างในสัตว์น้ำและสัตว์ทะเล เพิ่มความเสี่ยงการเป็นโรคมะเร็งต่างๆ มากยิ่งขึ้น โดยโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ร่วมเดินรณรงค์ภายในโรงพยาบาล การประชาสัมพันธ์ผ่านการติดป้ายไวนิลด้านหน้าโรงพยาบาลและตามอาคารบริการผู้ป่วย ประกาศเสียงตามสาย เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงอันตรายของสารพิษทั้งสามชนิด ณ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562

นางสาวนันทพร พิชะยะ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการพยาบาล ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี กรมการแพทย์ เป็นตัวแทนรับมอบเต้านมเทียม "สื่อรักแทนใจ เพื่อผู้ป่วยมะเร็งเต้านม" จากสโมสรซอนต้า กรุงเทพ 10 ณ อาคารอินเตอร์ลิงค์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562

Page 1 of 89