Wednesday, 20 November 2019 12:26

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ วัน เวลา และสถานที่สอบ เพื่อเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารสุขทั่วไป 7 ตำแหน่ง
1.พยาบาลวิชาชีพ
2.นักรังสีการแพทย์
3.นักวิชาการคอมพิวเตอร์
4.เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
5.เจ้าพนักงานธุรการ
6.พนักงานบริการ(พนักงานขับรถยนต์)
7.พนักงานช่วยเหลือคนไข้

Read 775 times