Thursday, 31 October 2019 15:43

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 7 ตำแหน่ง
1.พยาบาลวิชาชีพ
2.นักรังสีการแพทย์
3.นักวิชาการคอมพิวเตอร์
4.เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
5.เจ้าพนักงานธุรการ
6.พนักงานบริการ(พนักงานขับรถยนต์)
7.พนักงานช่วยเหลือคนไข้

Read 910 times