Wednesday, 25 September 2019 17:15

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ วัน เวลา และสถานที่ สอบเพื่อเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่ว 7 ตำแหน่ง
1.พยาบาลวิชาชีพ
2.นักรังสีการแพทย์
3.นักจัดการงานทั่วไป
4.เจ้าพนักงานธุรการ
5.พนักงานเก็บเอกสาร
6.พนักงานบริการ(พนักงานขับรถยนต์)
7.พนักงานช่วยเหลือคนไข้

Read 794 times