Wednesday, 11 September 2019 10:53

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ วัน เวลา และสถานที่ ประเมินเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 ตำแหน่ง ดังนี้
1. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
2. ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์
3. ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล

Read 407 times