RT Vermilion - шаблон joomla Скрипты
Tuesday, 30 April 2019 16:43

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 5 ตำแหน่ง

Written by
Rate this item
(1 Vote)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 5 ตำแหน่ง ดังนี้
1.พยาบาลวิชาชีพ
2.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
3.เจ้าพนักงานพัสดุ
4.เจ้าพนักงานธุรการ
5.พนักงานช่วยเหลือคนไข้

Read 320 times