RT Vermilion - шаблон joomla Скрипты
Friday, 22 March 2019 19:07

ขอแจ้งเลื่อนประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี จากเดิมวันที่ 23 มีนาคม 2562 เป็น วันที่ 26 มีนาคม 2562

Written by
Rate this item
(0 votes)

ขอแจ้งเลื่อนประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี จากเดิมวันที่ 23 มีนาคม 2562 เป็น วันที่ 26 มีนาคม 2562

Read 176 times Last modified on Friday, 22 March 2019 19:08