RT Vermilion - шаблон joomla Скрипты
Monday, 19 February 2018 12:17

ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เรื่อง รายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อพิจารณาความเหมาะสมเพื่อเลื่อนขึ้นให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ในตำแหน่งนายแพทย์ ระดับเชี่ยวชาญ

Written by
Rate this item
(0 votes)

ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เรื่อง รายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อพิจารณาความเหมาะสมเพื่อเลื่อนขึ้นให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
ในตำแหน่งนายแพทย์ ระดับเชี่ยวชาญ
สาขารังสีวิทยา กลุ่มงานรังสีวิทยา ตำแหน่งเลขที่ 5043
สาขาโสต ศอ นาสิก กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก ตำแหน่งเลขที่ 7773

Read 94 times