Monday, 29 June 2020 17:41

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง
1.พนักงานบริการ(พนักงานขับรถยนต์)
2.พนักงานช่วยเหลือคนไข้
3.พนักงานประจำห้องยา

Read 456 times