Tuesday, 17 March 2020 11:20

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 ตำแหน่ง
1.ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ 1 อัตรา
2.ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ 1 อัตรา

Read 218 times