ข่าวประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง (144)

ประกาศแผนการจัดซื้อน้ำยาสำหรับตรวจวิเคราะห์ความสมบรูณ์ของเม็ดเลือด (CBC)

ประกาศแผนการจัดซื้อน้ำยาสำหรับตรวจวิเคราะห์หาสารชีวเคมีในเลือด

ประกาศแผนการจัดซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคระาห์มะเร็งปากมดลูก

ประกาศแผนการจัดซื้อชุดตรวจหาไวรัสเอชพีวี HPV DNA

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้ออาหารคนไข้

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องจำลองการฉายรังสี (Simulator) จำนวน 1 เครื่อง

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Philips จำนวน 1 เครื่อง

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องใส่แร่แบบอัตราปริมาณรังสีสูงอิริเดี่ยม-192 พร้อมเปลี่ยนเม็ดแร่ 3 เม็ด จำนวน 1 เครื่อง

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องCobalt-60

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ TOSHIBA จำนวน 1 เครื่อง