ข่าวประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง (171)

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์มะเร็งปากมดลูก

ตารางราคากลางจัดซื้อชุดตรวจหาไวรัสเอสพีวี

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดตรวจหาไวรัสเอสพีวี

ตารางราคาน้ำยาสำหรับตรวจวิเคราะห์หาสารบ่งชี้โรคมะเร็งและสารด้านภูมิคุ้มกันวิทยา

ประกวดราคาซื้อน้ำยาสำหรับตรวจวิเคราะห์หาสารบ่งชี้โรคมะเร็งและสารด้านภูมิคุ้มกันวิทยา

ตารางราคากลางน้ำยาสำหรับตรวจวิเคราะห์หาสารชีวเคมีในเลือด

ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาสำหรับตรวจวิเคราะห์หาสารชีวเคมีในเลือด

ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาสำหรับตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)

ตารางราคากลางน้ำยาสำหรับตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจเต้านมด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงระบบอัตโนมัติ