ข่าวประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง (155)

ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องจี้และตัดด้วยไฟฟ้าระบบควบคุมความร้อนอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง