ข่าวประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง (144)

ตารางราคากลางเครื่องรับภาพรังสีเอ็กซเรย์ทางทันตกรรมในช่องปากระบบดิจิตอล

ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องรับภาพเอ็กซเรย์ทางทันตกรรมในช่องปากระบบดิจิตอล

ตารางราคากลางสอบราคาซื้อชุดรถเข็นตรวจ ENT

ประกาศสอบราคาซื้อชุดรถเข็นตรวจ ENT ด้วยวิธีสอบราคา

ตารางราคากลางจัดซื้อเครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน 3 แก๊ซ พร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและวิเคราะห์ระหว่างดม

ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน 3 แก๊ซ พร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและวิเคราะห์แก๊ซระหว่างดม จำนวน 1 เครื่อง

ตารางราคากลางจัดซื้อหุ่นจำลองช่วยฟืนคืนชีพ

ประกาศสอบราคาซื้อหุ่นจำลองช่วยฟื้นคืนชีพ จำนวน 2 รายการ

ตารางราคากลางเครื่องจี้และตัดด้วยไฟฟ้าระบบควบคุมความร้อนอัตโนมัติ

ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องจี้และตัดด้วยไฟฟ้าระบบควบคุมความร้อนอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง