รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง (21)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน  มิถุนายน - กันยายน  พ.ศ. 2562

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2562

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2561

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2561

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2561

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2561

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2561

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2560

Page 1 of 3