Monday, 16 September 2019 18:14

คลีนิกบูรณาการมะเร็งและผู้สูงอายุ

โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรีและโรงพยาบาลวัดญาณสังวรารามออกบูธในนามของกรมการแพทย์ " คลีนิกบูรณาการมะเร็งและผู้สูงอายุ " โดยนายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรีและทีมงาน ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้จอมเทียน จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562

Read 71 times