Saturday, 08 June 2019 12:14

โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรีเข้าร่วมกิจกรรมจัดหน่วยบริการประชาชน

งานส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและสนับสนุนวิชาการ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เข้าร่วมกิจกรรมจัดหน่วยบริการประชาชน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดยจัดบริการการตรวจคัดกรองเต้านม สอนการตรวจคัดกรองเต้านมด้วยตนเอง แสดงบอร์ดนิทรรศการ เรื่องโรคมะเร็ง ให้คำแนะนำทางด้านสุขภาพโรคมะเร็ง และบริการเอกสารแผ่นพับความรู้เรื่องโรคมะเร็ง โดยนายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ หอประชุม สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562

Read 115 times