RT Vermilion - шаблон joomla Скрипты
Tuesday, 14 May 2019 16:34

การประชุมคณะอนุกรรมการตรวจการจ้าง ครั้งที่ 2/2562

นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เป็นประธานการประชุมกับคณะอนุกรรมการตรวจการจ้าง ก่อสร้างอาคารสนับสนุนบริการ 5 ชั้น ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562

Read 52 times