RT Vermilion - шаблон joomla Скрипты
Thursday, 14 February 2019 11:02

การเข้าร่วมตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 6

เจ้าหน้าที่สำนักการแพทย์เขต 6 โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เข้าร่วมตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 6 รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีนายแพทย์สุเทพ เพชรมาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 6 เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมพลอยพลอยจันท์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

Read 48 times